Tunturiperhosseuranta 2023

Tunturiperhosseuranta käsittää perhosten havainnointia havaintoruuduilta, sekä uusilta havaintopaikoilta, niin suojelualueilla, kuin niiden ulkopuolelta. Seurantaa jatketaan entiseen tapaan Kilpisjärven alueella, tämän lisäksi kesän aikana perustetaan koealoja myös Inariin ja Utsjoelle, esiintymisalueseurantaa voi suorittaa kaikkien seurantalajien osalta koko tunturilapin alueella. Havainnointi muualla kuin Kilpisjärvellä on tarkoitus suorittaa omaehtoisesti

Mikäli haluat osallistua tunturiperhosseurantaan Kilpisjärvellä, ota ajoissa ennen saapumistasi yhteys Jyrki Lehtoon (0400 978 980).

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan Kilpisjärvellä käytettäviin havaintolomakkeisiin, sekä tulostamaan niitä tarpeidesi mukaan muuta tunturilapin havainnointia varten. Esiintymisaluehavaintojen ilmoittamista varten voit hyödyntää Metsähallituksen retkikartta.fi palvelua tai kirjaamalla koordinaattipisteitä lajien esiintymispaikoista.

Seurantaan osallistuvat henkilöt saavat liikkumis- ja näytteenottoluvat seuraaville lapin suojelualueille; Mallan- ja Kevon luonnonpuistot, Pallas-Yllästunturin-, Urho Kekkosen- ja Lemmenjoen kansallispuistot, Saanan- ja Annjalonjin luonnonsuojelualueet, Saanan lehtojensuojelualue, Käsivarren-, Paistunturin-, Kaldoaivin- ja Puljun erämaa-alueet ja Pomokairan Natura-alue.   

Huom.! Lupa koskee myös Xestia-tutkimuksia lapin alueella (myös rysäpyynti), mutta rauhoitettujen lajien (X. brunneopicta ja X. borealis) osalta luvan myöntää Lapin ELY-keskus (tähän oli ilmoittautumisohjeet jäsenkirjeessä).

Myös liikkumis- ja näytteenottoluvan osalta ota yhteyttä Jyrki Lehtoon. Luvan saaminen edellyttää osallistumista tunturiperhosseurantaan tai Xestia kartoitukseen, sekä jäsenyyttä Suomen Perhostutkijain Seurassa.

 

Seurantaruudut Itä-Lapissa

Koealoja on perustettu Utsjoen Ailigaksen, Karigasniemen Ailigaksen ja Kaunispään maastoihin. Tarkat koordinaattitiedot ja uusien koealojen valokuvat  löytyvät sivulta. Koealoilla noudatetaan samaa laskentaperiaatetta, kuin Kilpisjärven koealoilla (ruutuhavainnointilomake). Kaikki koealat ovat neliön muotoisia kooltaan 2500 neliömetriä, eli 50 x 50 metriä, jonka keskikohta on merkitty.

Kohdealueilla on käynnissä esiintymisalueseuranta, jossa kohdelajit ovat samat kuin Kilpisjärven alueella (kts. liite ”esiintymisalueseuranta”).

Koska emme yrityksestä huolimatta pystyneet työstämään printattavia karttapohjia, joudumme pyytämään sinua hakemaan kohteiden kartat esim. retkikartta.fi-palvelusta ja printtaamaan ne sieltä ennen matkalle lähtöä. Toinen mahdollisuus on gps-laitteen käyttö ja koordinaattien (YKJ-yhtenäiskoordinaatisto) hakeminen maastossa sen avulla ja havaintojen ilmoittaminen excel-lomakkeella tai suoraan hyönteistietokantaan.

 

 LATAA TARVITTAVAT TIEDOT
 JA LOMAKKEET

  OHJEET JA LOMAKKEET


  UUDET KOEALAT


  KARTAT


  BAPTRIAN ARTIKKELEITA