DNA NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO

16.04.2017 13:22

Viikonloppukokouksessa 22.-23.4.2017

Mahdollisuus teettää DNA–viivakoodi (barcode) omista yksilöistä Hyönteisviikonloppuna 22.-23.4.2017

SPS ja Oulun yliopisto tarjoavat Hyönteisviikonlopun yhteydessä tilaisuuden saada pientä korvausta (5 euroa/näyte) vastaan ja alempana määritellyin
rajoituksin DNA-viivakoodimääritys yksilöille, joiden määritys on jäänyt toistaiseksi avoimeksi tai epävarmaksi.

MITEN TOIMITAAN:

- Ennakkoilmoittatumiset 20.4.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@perhostutkijainseura.fi
- Ennakkoilmoittautumisen liitteenä toimitetaan SPS:n internet-sivuilta löytyvä excel-tiedosto, johon osallistuja priorisoi näytteidensä järjestyksen
  ja kirjaa näytteiden etikettitiedot.
- Osallistuja toimittaa näytteensä Hyönteisviikonloppuun ensisijaisesti 22.4. (poikkeustapauksessa mahdollisuus sopia myös 23.4.), jossa
  näytteenotto (1-2 jalkaa) tapahtuu.
- Näytteet palautetaan näytteenoton jälkeen viimeistään 23.4.  Hyönteisviikonlopussa.
- Laatikko, jolla näytteesi tuot näytteenottoon, tulee olla varustettu näkyvin yhteistiedoin niin, että yhteistieto löytyy sekä
  laatikon sivulta että kannen päältä.

LATAA LIITETIEDOSTO TÄSTÄ


Menetelmään liittyvät rajoitukset:

- Barcoding-menetelmällä ei pystytä määrittämään lajilleen aivan kaikkia Suomen lajeja (esim. muutamat Eucosma-suvun lajit, secalis-didyma), mutta
  valtaosan kohdalla se on luotettava menetelmä.
- Barcoding-menetelmä edellyttää, että näyte on melko tuore ja että sitä ei ole pitkiä aikoja "pehmitetty" tai säilötty tymolissa. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä
  voidaan pitää, että 2000-luvulla kerätyn ja tuoreena käsitellyn näytteen koodaus todennäköisimmin onnistuu ja tätä vanhemmilla tai vähän "pehmitetyillä"
  näytteillä se on taas epävarmempaa. Takuuta analyysin onnistumisesta ei voida antaa yhdellekään näytteelle, joten riskin analyysin onnistumisesta
  kantaa näytteen määrityttäjä.

Muut rajoitukset:
- Analysoitavien näytteiden kokonaismäärä on maksimissaan 190 näytettä. Jotta eri harrastajia voidaan kohdella tasavertaisesti, osallistuminen tapahtuu
  ennakkoilmoittautumisen kautta. Tällöin jokaisen osallistujan ensimmäinen näyte priorisoidaan ohi kaikkien toisen näytteen jne.
- Näytteen tulee olla perhonen.

Jokainen analysoitava näyte maksaa 5 euroa ja maksu tästä suoritetaan käteisellä Hyönteisviikonloppuna.
Varaa tasaraha!