ETÄLUENNOT 11.4.2021 KLO 10.00

08.04.2021 09:27

- lähialueiden havaintoja 2020

Tervetuloa seuraamaan etäluentoja (TEAMS)
sunnuntaina 11.4.2021 klo 10.00 alkaen

Kaikki luennot ovat englanniksi.

Ohjelma (tarkentuu myöhemmin)

  • Baltian maiden uudet perhoslajit 2019 ja 2020
  • Ruotsille uudet perhoslajit 2019 ja 2020
  • Suomelle uudet perhoslajit 2019 ja 2020
     

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Liity videoneuvottelulaitteella

636130309@t.plcm.vc

Videoneuvottelun tunnus: 126 709 545 4

Vaihtoehtoiset VTC-liittymisohjeet

Tai liity soittamalla (vain ääni)

+358 9 23106513,,829644499#   Finland, Helsinki

Puhelinneuvottelun tunnus: 829 644 499#

Etsi paikallinen numero | Palauta PIN-koodi

Lisätietoja | Kokousasetukset

Wellcome to join TEAMS presentations
on sunday 11.4.2021  starting from 10.00 am

All prentations will be in english.

Program

  • New species to Estonia, Latvia and  Lithuania 2019 and 2020
  • New species to Sweden 2019 and 2020
  • New species to Finland 2019 and 2020


Microsoft Teams -meeting

Join using computer or mobile device

Join to the meeting - click here

Join using video meeting device

636130309@t.plcm.vc

Videomeeting code: 126 709 545 4

Alternative VTC-instructions

Or join just calling (only voice)

+358 9 23106513,,829644499#   Finland, Helsinki

Phone call meeting code: 829 644 499#

More information | Meeting setup