Urasampo ja aktiivimalli

HUOM. Aktiivimallista on luovuttu 1.1.2020 alkaen - työttömän aktiivisuutta ei seurata eikä aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta.

Työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset laajennettiin 1.4.2019. Valtioneuvoston asetus* laajensi niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksyttiin aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Myös Urasammon keskeiset palvelut tulivat tämän myötä aktiivimallin piiriin**.

Aktiivisuuden kertyminen Urasammon palveluissa ja sen osoittaminen työttömyysetuuden maksajalle

Aktiivisuutta kertyi kestoltaan vähintään yhden päivän mittaisista osallistumisista Urasammon järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan. Urasammon palveluista aktiivimallin piiriin tulivat tämän myötä Uravalmennuslinjojen valmennuspäivät, yksittäiset koko päivän mittaiset teemapäivät, Uranostajat-ryhmäprosessi sekä VertaisVerkko, joka on koko Pohjois-Suomen alueella toimiva ohjattu vertaisryhmäprosessi verkossa. Webinaareihin osallistuminen tai webinaaritallenteiden katsominen eivät lyhytkestoisuutensa vuoksi kerryttäneet aktiivisuutta.

Työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassat, Kela) osallistuminen todennettiin järjestäjältä saadulla todistuksella.


* 1313/2018, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181313

** Urasampoa hallinnoiva PPOTTY ry on työllisyyttä edistävään toimintaan julkista rahoitusta saava, ammattiliittotoimijoiden perustama ja hallinnoima rekisteröity yhdistys.