Urasampo ja aktiivimalli

Työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset laajennettiin 1.4.2019. Valtioneuvoston asetus* laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Myös Urasammon keskeiset palvelut tulivat tämän myötä aktiivimallin piiriin**.

Aktiivisuuden kertyminen Urasammon palveluissa ja sen osoittaminen työttömyysetuuden maksajalle

Aktiivisuutta kertyy kestoltaan vähintään yhden päivän mittaisista osallistumisista Urasammon järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan. Urasammon palveluista aktiivimallin piiriin tulevat tämän myötä Uravalmennuslinjojen valmennuspäivät, yksittäiset koko päivän mittaiset teemapäivät, Uranostajat-ryhmäprosessi sekä VertaisVerkko, joka on koko Pohjois-Suomen alueella toimiva ohjattu vertaisryhmäprosessi verkossa. Webinaareihin osallistuminen tai webinaaritallenteiden katsominen eivät lyhytkestoisuutensa vuoksi kerrytä aktiivisuutta. Merkitsemme nettisivuillamme kaikki aktiivisuutta kerryttävät palvelumme alla olevalla leimalla:

Työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassat, Kela) todennat osallistumisesi järjestäjältä saamallasi todistuksella. Urasammon tilaisuuksista saat todistuksen mukaasi paikan päältä tilaisuuden päätteeksi. Uranostajien ja VertaisVerkon tapauksissa saat todistuksen päättäessäsi vertaisryhmäprosessin. Huomaathan, että järjestäjän eli Urasammon antama todistus on avainasemassa aktiivisuuden osoittamisessa. TE-toimisto ei anna Urasammon palveluihin osallistumisesta lausuntoa työttömyysetuuden maksajalle.

Asetuksen voimaanastumista seuraa siirtymävaihe: Aktiivisuutta alkaa kertyä Urasammon palveluihin osallistumisista sen jälkeen, kun työttömän työnhakijan henkilökohtainen aktiivisuuden tarkastelujakso on alkanut 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Huomaathan myös, että Urasammon palveluita ei voi aktiivimallin täyttämiseksi samalla tarkastelujaksolla yhdistää työvoimaviranomaisen järjestämiin palveluihin, palkkatyöhön tai yrittäjyyteen. Suosittelemme siis keräämään kaikki viisi osallistumispäivää Urasammon palvelutarjonnasta.


* 1313/2018, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181313

** Urasampoa hallinnoiva PPOTTY ry on työllisyyttä edistävään toimintaan julkista rahoitusta saava, ammattiliittotoimijoiden perustama ja hallinnoima rekisteröity yhdistys.