Vinkkejä työhakemuksen ja CV:n laadintaan sekä räätälöintiin

Rekrytoinnista vastaavilla on usein vain muutamia sekunteja aikaa lukea yhtä hakemusta ja ensivaikutelma on erittäin tärkeä myös paperilla, ei pelkästään haastattelussa tavatessa. Joskus erittäinkin kokeneet ja osaavat ammattilaiset eivät etene työnhaussaan vain siksi, että osaaminen ja motivaatio eivät tule tarpeeksi hyvin esille ansioluettelosta tai CV ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi helppolukuinen.

Työmarkkinoiden kovassa kilpailussa selkeä, ytimekäs ja markkinoiva CV sekä lyhyt, motivaation sekä kyvyt esille tuova työhakemus ovat erittäin tarpeellisia uutta nostetta uralleen hakevalle. Perustiedoilla varustettu CV (Curriculum Vitae) eli ansioluettelo on nykyään jo pakollinen osa työnhakua, mutta mitäänsanomaton CV hukkuu usein kymmenien tai jopa satojen samanlaisten joukkoon.

Yksityiskohtaiset ja kattavat CV-vinkkimme löydät edellisen hankkeemme aikana hiotusta Uranoste Työnhakuoppaasta, jonka voit maksutta vaikkapa ladata omalle koneellesi: Työnhakuopas.pdf

Työnhakuopas

 

Yhtä oikeaa tapaa sijoitella koulutustiedot, työhistoria ja esimerkiksi kielitaitotiedot ei ole, kuten alla olevista CV-esimerkeistäkin käy ilmi. Ylipäätäänkään “ainoaa oikeaa”, kiveenhakattua CV-pohjaa tai CV-mallia ei ole olemassa ‒ järjestys kannattaa harkita oman tilanteen ja etenkin haettavan työpaikan mukaan. Pitkän työuran tehneiden koulutustausta ei välttämättä kiinnosta potentiaalista työnantajaa yhtä paljon kuin viimeisimmät työtehtävät ja käytännön osaaminen. Vastavalmistuneella tuore koulutus puolestaan on selvästi parempi markkinointivaltti kuin kesätyökokemus. Työnantajan kannalta kiinnostavimmat asiat on hyvä sijoittaa ansioluettelon alkuosaan.

Malli-CV 1: Tekniikan alan esimies (Pohjana Canvan ilmainen suunnittelumalli ”Modern professional resume”)

Malli-CV 2: Vastavalmistunut tradenomi (Pohjana Wordin valmis CV-pohja ”Raikkaan näköinen ansioluettelo, MOOn suunnittelema”)

Malli-CV 3a: Laatuinsinööri

Malli-CV 3b: Laatuinsinööri (Vaihtoehtoinen esitystapa)

Malli-CV 4a: Myyntijohtaja (Esimerkki ns. funktionaalisesta CV:stä)

Malli-CV 4b: Myyntijohtaja (Pohjana Canvan ilmainen suunnittelumalli "Dark Gradient Simple Resume")

Malli-CV 5a: DI-opiskelija

Malli-CV 5b: DI-opiskelija (Pohjana Canvan ilmainen suunnittelumalli "Pastel Lined Grid Boxes Fashion Stylist Colorful Resume")

Esimerkiksi Canvassa ja Word-ohjelmassa on valmiita pohjia, joiden myötä saat ansioluettelostasi visuaalisesti edustavan. Sähköisesti lähetettäessä CV kannattaa aina muuttaa ensin pdf-muotoon, jotta vastaanottaja saa sen varmasti avattua ja se aukeaa asettelultaan oikein.

Ennen lähetystä CV on hyvä luetuttaa jollakin tuttavallasi tai vaikkapa entisellä kollegallasi. Välittyyhän osaamisesi? Ovathan työtehtäväsi ja koulutustaustasi selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa? Eihän sekaan ole jäänyt noloja virheitä tai epäselviä ilmauksia?


Käyntikortista mini-CV

Käyntikortti on nykyään CV:n lisäksi erittäin tärkeä työnhaun väline. Verkostoitumistilanteissa ei kannata tyrkyttää omaa CV:tään jokaiselle kontaktille, mutta käyntikortin antaminen on Suomessakin melko luontevaa. Kuvallinen käyntikortti helpottaa muistamista ja käyntikorttiin voit myös kirjata olennaisimmat vahvuutesi ja ydinosaamisesti tiiviisti. Yksi tehokas tapa on lisätä mukaan QR-koodi (ks. alla), joka johtaa esimerkiksi LinkedIn-profiiliisi. QR-koodeja saat helposti ja maksuttomasti luotua netissä, esimerkiksi täällä. Asiallisen ja edustavan valokuvan käyttöä suosittelemme sekä CV:ssä että käyntikortissa – näin jäät paremmin rekrytoijan mieleen.

Urasampo järjesti 1.11.2018 keskustelufoorumin aiheesta Käyntikortista mini-CV. Alla osa tilaisuuden koulutusmateriaalista.

Keskustelufoorumi 01112018 kayntikortista minicv from Venla Vuorjoki
 
 

Työhakemus

Työhakemuksen asemointia ei yleensä enää tarvitse miettiä rivin tarkkuudella. Hakemuksen ei tulisi olla kovin pitkä, kolmesta neljään kappaletta riittää hyvin. Jätä hakemuksestasi pois kaikki itsestäänselvyydet, kuten työpaikkailmoituksessa mainitut kuvaukset haetusta tehtävästä.

Motivaatiosi tulisi tulla esiin jo ensimmäisessä kappaleessa. Ensimmäisessä kappaleessa olisi hyvä tuoda esille myös jotain sellaista erityisosaamista tai vahvuutta hakijasta, joka saa rekrytoijan innostumaan hakemuksen lukemisesta loppuun.

Mieti hakemusta kirjoittaessasi, mitä arvoa yritykselle olisi sinun työpanoksellasi ja mitä sellaista osaamista tai asennetta voit tarjota, jota muilla hakijoilla ei välttämättä ole. Hakemuksesta pitäisi tulla esiin myös se, että olet perehtynyt syvällisesti kyseiseen yritykseen/työnantajaan, sen toimintatapoihin ja palveluihin tai tuotteisiin. Hakemuksesta on tärkeää välittyä se, että haluat nimenomaan haettavaan työhön, et pelkästään mihin tahansa työhön. Vältä täysin samojen asioiden tai lauseiden toistoa hakemuksessa ja CV:ssä.


Käytännön opastusta Uravalmennuslinjoilla ja muissa koulutuksissamme

Lisää vinkkejä ja henkilökohtaista ohjausta saat osallistumalla maksuttomiin urasuunnittelua ja työnhakua käsitteleviin koulutuksiimme. Uravalmennuslinjoille ja kausitapahtumiimme on ennakkoilmoittautuminen ja ne täyttyvät useimmiten nopeasti. Tulevat tilaisuutemme löydät Ilmoittautuminen tilaisuuksiin -osiosta. Työnhakuvalmennuksissamme pääset työstämään jo olemassa olevaa ansioluetteloasi sekä pohtimaan sen muokkaamis- ja muunteluvaihtoehtoja. Koulutuksissa keskitytään oman osaamisen, tavoitteiden, saavutusten ja vahvuuksien esille tuomiseen CV:ssä ja esimerkiksi LinkedIn-profiilissa, itselle sopivassa muodossa.