Urasampo-webinaarien tallennekirjasto

Alta löydät tallenteita menneistä webinaareistamme, jotka ovat katsottavissa määräaikaisesti live-lähetysten jälkeen. Luento-osuus kestää kussakin webinaarissa noin tunnin ja viimeinen vartti käydään läpi osallistujien kysymyksiä.

Huom. Lähetyksissä mahdollisesti puheena olevat jaettavat koulutusmateriaalit ja/tai jälkikäteen lähetettävät materiaalilinkit eivät ole tallenteiden yhteydessä saatavilla.


Johdatus nykyaikaiseen työnhakuun

Tehokas työnhaku lähtee oman osaamisen tunnistamisesta ja omien vahvuuksien markkinoimisesta työnantajalle. Miten kohdistat työnhakusi yrityskohtaisesti? Millainen hakutapa herättää rekrytoijan mielenkiinnon? Osaatko tiivistää osaamisesi, vahvuutesi ja kokemuksesi siten, ettei siitä tule vain tylsää listausta?

Tässä koulutuksessa päivitämme yhden suosituimmista webinaareistamme viimeisimmillä ajankohtaisilla opeilla. Saat ammattirekrytoijan vinkit niin kohdistetun työnhaun kuin kokonaisprosessinkin suhteen.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Oman talouden hallinta muutostilanteessa

Tässä webinaarissa perehdymme oman talouden suunnitteluun ja hyviin käytänteisiin erityisesti työuran muutostilanteissa (työttömyys, yt-uhka, lomautus, irtisanominen). Miten muutokseen voi varautua ja sopeutua sekä urasuunnittelun että raha-arjen näkökulmasta? Millaisin periaattein omaa taloustilannetta voi analysoida?

Koulutus on konkreettinen paketti, jonka keskiössä on raha-arjen hallinta työelämän muutoksissa. Katsomme kolikon molempia puolia, uraa ja euroja. Käymme läpi, millaisilla periaatteilla, painotuksilla ja käytänteillä omaa arjen taloutta hallitaan ja miten varaudutaan yllätyksiin ja muuttuviin tilanteisiin. Koulutuksessa katselmoidaan tiiviisti myös konkreettinen budjettimalli. Käymme läpi ajatusmalleja oman talouden jäsentämiseen sekä 4-vaiheisen ohjenuoran, konkreettisin esimerkein: Selvitä – Varaudu – Mukaudu – Palaudu!

Webinaarin asiantuntijana Pia Klemetti.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Projektimainen työnhaku

Työnhakuprosessi selkeytyy itsellekin, kun sitä ajattelee kuten mitä tahansa projektia toimintasuunnitelmineen, aikatauluineen ja tavoitteineen. Oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että arki sisältää suunnitelmallisestikin myös muuta kuin työnhakua, eikä projektista muodostu ympärivuorokautista sumua.

Keskeisiä sisältönostoja: ajanhallinta työnhaussa, aivoystävällinen toiminta, työnhaun projektisuunnitelman tekeminen sekä ajankäytön tekeminen läpinäkyväksi.

Webinaarin asiantuntijana uravalmentaja Anu Kaasalainen, Insinööriliitto.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Opinnoista työhön

Askel opinnoista työelämään on elämän isoimpia harppauksia. Mitä kaikkea valmistumisvaiheessa tulisi osata huomioida? Miten työmarkkinat ottavat vastavalmistuneita vastaan? Mitä voisi korostaa työnhaussa, kun kokemusta on luonnollisesti ehtinyt kertyä vasta verrattain vähän. Voiko joitakin opiskelun lomassa harjaantuneita taitoja voi siirtää suoraan työelämään?

Verkostoituminen opiskelukaverien, oman alan työnantajien ja mahdollisten tulevien kollegojen kanssa on tärkeää aloittaa jo opintojen aikana, mutta miten muuten voisi suunnata tähtäintä työelämätavoitteisiin jo opiskelun lomassa? Mistä löytäisi tietoa, mihin oman alasi ihmiset ovat työllistyneet?

Keskustelijoina työelämäasiantuntijat Kaisa Karhu ja Outi Tolonen, Oulun yliopisto.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Huomioita poikkeusaikojen työnhausta

Koronakriisin poikkeukselliset ajat ovat muuttaneet arkea ympäri maailman. Miten se on vaikuttanut työmarkkinoihin ja etenkin työnhakijan asemaan? Onko jokin nyt erilaista verrattuna aiempaan? Miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua ja reagoida? Verkkonäkyvyyden merkitys on eittämättä kasvanut, mutta mitä sen edistämiseksi käytännössä voisi tehdä? Millaiset työelämätaidot korostuvat nyt, millaista osaamistarvetta poikkeustilanne on työmarkkinoille luonut? Millaisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiselle on tarjolla juuri nyt?

Miten pandemia on vaikuttanut eri toimialoilla ja mitkä ovat sen vaikutukset eri toimialojen työllisyysnäkymiin? Onko jokin muuttunut piilotyöpaikkojen metsästyksessä? Miten löytäisin oman alueeni kasvavia yrityksiä, sellaisia jotka rekrytoivat uutta työvoimaa nyt kenties jopa enemmän kuin aiemmin?

Webinaarin keskustelijoina Loimun urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen sekä Urasammon Sami Lopakka.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Osaamisen konkretisointi

Työnhaku on taitolaji, jossa konkretian merkitys on tärkeää. Muista, ettei rekrytoija tiedä hakemuksen ja CV:n osalta mitään muuta kuin sen, minkä sinä hänelle itse kerrot. Tässä webinaarissa keskitymme yhteen avainasiaan eli osaamisesi konkrektisoimiseen.

Webinaarissa käsittelyssä ovat osaamisen neljä pääaluetta, Bloomin taksonomia ja osaamisen tasot sekä tukku konkreettisia esimerkkejä. Mikä on paras saavutuksesi? Kirjoitatko horoskooppitekstistä vai aitoja kilpailuvaltteja? Millaisia ovat luontaiset vahvuutesi? Mistä löydät testejä niiden kartoittamiseksi?

Webinaarin asiantuntijana koulutuspäällikkö Jouni Röksä, Insinööriliitto.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


LinkedIn-profiili kohta kohdalta

LinkedInin tehokkaan käyttämisen perusta on tietysti se, että oma profiilisi on optimaalisessa kunnossa. Mutta mitä mihinkin profiiliosioon kannattaa laittaa? Millainen on sekä sisällöllisesti vakuuttava että teknisesti mahdollisimman löydettävissä oleva LinkedIn-profiili? Tässä webinaarissa uppoudumme LinkedIn-profiilin eri osioihin kohta kohdalta johtavan some-asiantuntijan opastuksella.

Webinaarin asiantuntijana Tom Laine, HC Services.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Tehokkaan työnhakijan toimintatavat

Työnhaku on nykypäivänä monitahoista ja vaativaa toimintaa, jossa menestyminen vaatii motivaation lisäksi tehokkaita toimintatapoja. Samalla työnhakutilanne tarjoaa hyvän mahdollisuuden koko elämän, arvojen ja arjen uudenlaiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Tavaksi muodostunut päivittäinen toiminta määrittää pitkälti sen, kuluvatko työnhakijan päivät turhaan touhuiluun vai eteneekö työnhakuprojekti ja samalla koko elämä kohti itselle merkityksellisiä tavoitteita ja uutta sopivaa työpaikkaa.

Webinaarissa käydään läpi menestykseen johtavia toimintatapoja, Stephen R. Coveyn tunnettuun teokseen ”7 habits of highly effective people” sekä muuhun alan kirjallisuuteen pohjautuen, erityisesti nykypäivän työnhakijan arkeen soveltaen.

Webinaarin asiantuntijana hankekoordinaattori Venla Vuorjoki, Urasampo.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Työnhaun psykologiset ansat

Osaatko tunnistaa psykologiset ansat työnhaussa? Mitä ihmisten erilaisuus tarkoittaa haastattelukohtaamisessa? Tiesitkö, että moni haastattelu loppuu kuin seinään haastattelijan korvien välissä, jos et käsittele hänen pelkojaan tai toimit väärin.

Miten viestit olemuksellasi oikein tai väärin, miten viestit työttömyydellä oikein tai väärin? Miten viestit asemamuutoksesta? Mitä tarkoittaa taktinen työnhaku konkreettisesti? Vältä miinat jo ennakolta ja osallistu tähän valmennukseen.

Webinaarin asiantuntijana Insinööriliiton koulutuspäällikkö Jouni Röksä.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Video-CV ja videohakemus

CV ja hakemus hakevat jatkuvasti uusia muotoja ja yksi niistä on ehdottomasti video. Yhä useammassa rekryprosessissa pyydetään osaamisesi esittelyä myös videomuodossa. Mitä haasteita videomuoto asettaa, täytyykö erityisesti huomioida jotakin? Voiko videomuodosta olla jotakin etua? Millainen on hyvä video-CV ja miten valmistaudut sellaisen kuvaamiseen? Mitkä ovat videohakemuksesi keskeisimmät viestit?

Webinaarin asiantuntijana Jaana Lauri, Koreko.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Yrittäjyyden alkutaival I – Liikeideasta yritykseksi

Voiko kuka tahansa ryhtyä yrittäjäksi? Tässä kaksiosaisessa webinaarisarjassa kuulemme vuonna 2017 perustetun VR Heaven Oy:n toimitusjohtajan Jani Huhtamellan omiin kokemuksiin perustuvat, kiertelemättömät opit yrittäjyyden alkutaipaleesta. Ensimmäisessä osassa käymme läpi keskeisiä peruspalasia – liikeidean jalostamista, liiketoimintasuunnitelmaa ja laskelmien merkitystä, rahoitusvaihtoehtoja sekä itse yrityksen perustamiseen liittyviä asioita, kuten yhtiömuodon valitsemisen ja perustamisilmoituksen tekemisen.

Webinaarin asiantuntijana Jani Huhtamella, VR Heaven.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Yrittäjyyden alkutaival II – Suurimmat sudenkuopat

Mitkä ovat aloittavan yrittäjän tyypillisimmät virheet, mahdolliset harhakäsitykset ja sudenkuopat? Tässä kaksiosaisessa webinaarisarjassa kuulemme vuonna 2017 perustetun VR Heaven Oy:n toimitusjohtajan Jani Huhtamellan omiin kokemuksiin perustuvat, kiertelemättömät opit yrittäjyyden alkutaipaleesta. Huhtamella kertoo kokemuksistaan muun muassa myynnin, resursoinnin, rahoituksen ja kassavirran hallinnan osalta. Millaisia ominaisuuksia ja varasuunnitelmia aloittava yrittäjä tarvitsee?

Webinaarin asiantuntijana Jani Huhtamella, VR Heaven.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Webinar In English: LinkedIn Job Hunting

In this webinar we take a close look at making the most out of LinkedIn while searching for jobs. How do you create a professional identity for yourself on LinkedIn? How do you optimize your profile and search for jobs effectively? How do recruiters use LinkedIn? Join our webinar and learn strategies and best practices to leverage LinkedIn at every stage of your job hunting.

Our guest presenter for this webinar is the Finnish social media expert Tom Laine, HC Services.

You can watch the webinar recording here.


Webinar In English: Creating an Impressive CV

In this webinar, we concentrate on writing an effective CV. We will talk about having the right job search attitude. What makes you professionally unique? How do you target your CV? We talk about researching the employer and matching your skills with their needs. How do you describe your competences in the key sections of your CV? We will go through the different sections of the non-academic CV by giving examples.

This webinar is mainly intended for international professionals seeking for a job in Finland, but it is also suitable for Finns applying for jobs that require English skills.

Our guest presenter for this webinar is career coach Eva Lindström, Academic Engineers and Architects in Finland TEK.

You can watch the webinar recording here.


Suuntana unelmatyö

Nopeasti kehittyvässä ja alati muuttuvassa työelämässä harvan urapolku näyttäytyy edessä suorana ja selkeänä. Useimmat tarvitsevat työnhakuvaiheessa karttaa ja kompassia löytääkseen itselleen sopivimman suunnan uravaihtoehtojen viidakossa.

Webinaarissa tarjoillaan suunnistusvinkkejä sumuisille urapoluille sekä välineitä oman näköisen työn löytämiseen. Miten voit selkiyttää suuntaasi? Miten asetat tavoitteita ja suunnittelet toimintaasi päästäkseni lähemmäs unelmien työtä? Mitkä ovat seuraavat askeleet juuri sinun ainutlaatuisella urapolullasi?

Asiantuntijana hankekoordinaattori Venla Vuorjoki, Urasampo.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Oivalluksia osaamisesta

Työn murros haastaa yksilöitä uudistumaan ja oppimaan uutta, joten akateeminen työelämätaito numero 1 näyttää olevan oman osaamisen jatkuva, pitkäjänteinen kehittäminen sekä sen sanoittaminen osana omaa asiantuntijabrändiä. Tietoisuus omasta persoonallisesta osaamisesta ja sen kehittymisestä on tärkeää muutoskyvykkyyden ja vahvan ammatti-identiteetin kannalta. Oman ”osaamisrepun” sisällön reflektoiva työstäminen on osa ammatillista välitilinpäätöstä, joka tulee usein ajankohtaiseksi erilaisissa työuran murrosvaiheissa. Tämä webinaari pureutuu osaamisen laaja-alaiseen määrittelyyn ja urapolulla kertyneen osaamisen tiivistämiseen sekä tulevien kiinnostuksen kohteiden sanoittamiseen ja niistä viestimiseen. Mistä saat apuja oman osaamisen sanoittamiseen ja miksi tähän kannattaa käyttää aikaa? Miten urakaaoksesta voi löytyä varsin kiinnostava uratarina ja punainen lanka?

Asiantuntijana urakoordinaattori Hanna Kela, Urasampo.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä. (Huom. Tallenteen alun ääniongelmat ratkeavat ensimmäisen minuutin jälkeen.)


Avaimet onnistuneeseen haastatteluun

Työhaastattelu on erinomainen, usein ainutkertainenkin mahdollisuus tuoda osaamisensa esille. Miten haastatteluihin voi ja kannattaa valmistautua? Mitä rekrytoija sinulta odottaa? Onko haastatteluissa joku etiketti? Mitkä ovat yleisimmät kysymykset? Millaisia eri haastattelutekniikoita nykyisin käytetään? Miten käsitellä jännitystä?

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Haastatteluun johtava työhakemus

Vakuuttavan CV:n ohella myös haettavaan tehtävään räätälöity, osaamisen ja motivaation esille tuova työhakemus on yksi ratkaisevimmista asiakirjoista miltei kaikissa rekrytointiprosesseissa. Siihen kannattaa todellakin panostaa, sillä mitäänsanomaton hakemus hukkuu helposti kymmenien tai jopa satojen hakemusten joukkoon. Miten kohdistat työhakemuksen tehtäväkohtaisesti, millaiset asiat ovat hakemuksissa työnantajien näkökulmasta niitä kiinnostavimpia? Miten osoitat perehtyneisyytesi ja mielenkiintosi paikkaa kohtaan? Millainen aloitus sytyttää rekrytoijan lukemaan hakemuksesi loppuun saakka?

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Verkostoituminen ja piilotyöpaikat

Julkisilla hauilla etsitään koko ajan vähemmän uusia kykyjä, sillä enenevä osa rekrytoinneista tapahtuu verkostojen kautta. Millaiset ovat sinun verkostosi ja ovatko ne ajan tasalla? Tiedätkö, miten verkostoja hyödynnetään työnhaussa ja piilotyömarkkinoilla? Tämä koulutus antaa näkemystä verkostoitumisen merkitykseen ja synnyttää ajatuksia oman verkoston rakentamiseen.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Vakuuttava CV kohta kohdalta

Tässä webinaarissa lähestymme vakuuttavan ansioluettelon kirjoittamista hyvin konkreettisesti. Rekrytoinnin ammattilaisen johdolla käymme läpi kohta kohdalta, miten asiat kannattaa CV:n missäkin kohdassa esittää ja miksi. Miten niputat työhistoriasi ja koulutustaustasi siten, että rekrytoija saa osaamisestasi kattavan kuvan? Miten ansioluettelon voi kohdistaa haettavaan tehtävään?

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.


Työnhakukunto ja itsensä johtaminen

Vastuu omasta urasta ja hyvinvoinnista sekä osaamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä on meillä itsellämme työuran jokaisessa vaiheessa. Nykyaikainen työnhaku on proaktiivista ja oma-aloitteista. Työnhakijana tarvitset hyvää työnhakukuntoa ja itsensä johtamisen taitoja. Mitä tarkoittaa olla ”between the jobs” -tilanteessa? Mitkä asiat vaikuttavat työnhakukuntoon ja mistä seikoista kannattaa olla työnhaun arjessa tietoinen? Mihin työnhakija tarvitsee itsensä johtamista ja urapolun välitilinpäätöstä?  Tämä webinaari antaa näkökulmia työnhakijan arjen suunnitteluun, hyvinvointiin ja ajankäyttöön.

Kouluttajana työhyvinvoinnin asiantuntija, urakoordinaattori Hanna Kela, Urasampo.

Pääset webinaaritallenteen pariin tästä.